Adobe Photoshop Lightroom

Tải xuống Adobe Photoshop Lightroom dành cho Android

Phiên bản:
3.2.1

Tải xuống miễn phí Adobe Photoshop Lightroom. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Adobe Photoshop Lightroom thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác